พันธมิตรของ OANDA

รับ CPA สูงสุดถึง US$1,100

สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คุณแนะนำให้เราสำเร็จ* ดูวิธีที่คุณสามารถสมัครเป็นพันธมิตร

แผนค่าคอมมิชชั่นที่น่าดึงดูดใจที่สุด

เราให้ค่าคอมมิชชั่นที่น่าดึงดูดใจที่สุดรายหนึ่งในอุตสาหกรรมการซื้อขายทางการเงิน ในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านการตลาดกับ OANDA Group คุณจะสามารถสร้างรายได้สูงสุดถึง US$1,100 สำหรับผู้ซื้อขายทุกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คุณแนะนำให้เรา*

ค่าคอมมิชชั่นแบบต่อการกระทำหนึ่งครั้ง (Cost Per Acquisition หรือ CPA) ของเรารวมทั้งเกณฑ์คุณสมบัตินั้นจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อทีมพันธมิตรของเราที่ partners@oanda.com.

หากคุณสนใจที่จะเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (Introducing Broker หรือ IB) คุณสามารถตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติหรือไม่ได้โดยติดต่อทีมพันธมิตรของเราได้ที่ partners@oanda.com หรือสมัครผ่านแบบฟอร์มง่าย ๆ ของเรา

โปรดทราบว่า สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ OANDA ได้เฉพาะในประเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรายชื่อประเทศและในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะไม่แสดงโฆษณาของเราต่อผู้เข้าชมที่มีที่อยู่ IP มาจากประเทศใด ๆ ที่ไม่ได้มีรายชื่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ การดำเนินการเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกสัญญาได้

โปรดอ่านแผนค่าคอมมิชชั่นนี้พร้อมกับข้อมูลในส่วนการเป็นพันธมิตรด้านการตลาดกับ OANDA ข้อกำหนดและเงื่อนไข

OANDA อาจเปลี่ยนแปลงแผนค่าคอมมิชชั่นได้ทุกเมื่อโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยจะส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบถึงผลบังคับใช้ดังกล่าวทางอีเมล ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณควรแจ้งให้ OANDA Partners ทราบทางอีเมลภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หลังจากนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถือว่าสิ้นสุดโดยมีผลบังคับใช้ในทันที การไม่ตอบสนองต่อการแจ้งให้ทราบดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันนั้นจะถือว่าคุณยินยอมตามแผนค่าตอบแทนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ก่อนที่คุณจะเริ่มส่งเสริมการขายให้กับ OANDA ในประเทศใดก็ตาม โปรดระบุบริษัทสาขาที่คุณต้องการทำสัญญาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทสาขาจะแตกต่างกันไป

พร้อมที่จะเริ่มบอกต่อลูกค้าและเริ่มสร้างรายได้แล้วหรือยัง