ĐỐI TÁC OANDA

Điều khoản và điều kiện

Dưới đây bạn sẽ thấy tài liệu về các điều khoản và điều kiện cho tất cả các công ty con trên toàn cầu của OANDA.

Trước khi bắt đầu quảng bá OANDA ở bất kỳ quốc gia nào, bạn sẽ cần đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Bạn sẽ chỉ được phép quảng bá một công ty con của OANDA trừ khi đã có thảo luận khác với nhóm quản lý quan hệ đối tác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm quản lý quan hệ đối tác tại: partners@oanda.com.

Document

Thỏa thuận Đối tác Tiếp thị

2023

Bạn đã sẵn sàng giới thiệu khách hàng và bắt đầu kiếm tiền chưa?