ĐỐI TÁC CỦA OANDA

Nhận CPA lên đến 1.100 USD

Đối với mỗi khách hàng đủ điều kiện bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi*. Hãy xem cách bạn có thể đăng ký để trở thành đối tác.

Kế hoạch trả phí hoa hồng cạnh tranh

Chúng tôi cung cấp một trong những kế hoạch trả phí hoa hồng cạnh tranh nhất trong ngành giao dịch tài chính. Khi trở thành đối tác tiếp thị của Tập đoàn OANDA, bạn có thể nhận được số tiền lên đến 1.100 USD cho mỗi nhà giao dịch đủ điều kiện mà bạn giới thiệu cho chúng tôi*.

Chi phí cho mỗi lần thu nhận khách hàng (CPA) của chúng tôi, cùng với các tiêu chí đủ điều kiện, khác nhau giữa các vị trí địa lý. Tìm hiểu thêm bằng cách liên hệ với nhóm phụ trách quan hệ đối tác của chúng tôi theo địa chỉ partners@oanda.com.

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một Nhà môi giới giới thiệu (IB), bạn có thể tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không bằng cách liên hệ với nhóm quản lý quan hệ đối tác tại partners@oanda.com, hoặc đăng ký thông qua biểu mẫu đơn giản của chúng tôi.

Xin lưu ý: Chỉ có thể quảng cáo các sản phẩm của OANDA ở các quốc gia có trong danh sách quốc gia và ở Hoa Kỳ. Một điều rất quan trọng là bạn không được hiển thị quảng cáo của chúng tôi cho lưu lượng truy cập đến từ địa chỉ IP thuộc bất kỳ quốc gia nào không có trong danh sách này. Nếu bạn làm như vậy, hợp đồng của bạn có thể bị chấm dứt.

Vui lòng đọc kế hoạch trả phí hoa hồng này cùng với các Điều khoản và Điều kiện về quan hệ đối tác tiếp thị của OANDA.

OANDA có thể thay đổi kế hoạch trả phí hoa hồng bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, bằng cách gửi cho bạn thông báo về hiệu lực đó qua email. Trong trường hợp bạn không đồng ý với thay đổi, bạn phải thông báo cho Đối tác OANDA qua email trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Sau đó các điều khoản và điều kiện này sẽ được coi là chấm dứt, với hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không trả lời thông báo trong thời hạn 3 ngày, bạn sẽ được coi là đồng ý với kế hoạch trả thù lao đã thay đổi đó.

Trước khi bắt đầu quảng bá OANDA ở bất kỳ quốc gia nào, vui lòng xác định công ty con mà bạn cần ký hợp đồng và đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể của họ, vì các điều khoản và điều kiện sẽ thay đổi với từng công ty con.

Bạn đã sẵn sàng giới thiệu khách hàng và bắt đầu kiếm tiền chưa?