ĐỐI TÁC OANDA

Câu hỏi thường gặp

Tất cả các câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến chương trình Đối tác tiếp thị toàn cầu của chúng tôi.

THÔNG TIN CHUNG

add

Chương trình Đối tác OANDA là gì?

Chương trình Đối tác OANDA là chương trình đối tác tiếp thị toàn cầu chính thức cho Tập đoàn OANDA.

add

OANDA có các kế hoạch trả phí hoa hồng nào?

Chúng tôi cung cấp các giao dịch CPA, Chia sẻ lợi nhuận và Phí cố định. Vui lòng xem trang Kế hoạch trả phí hoa hồng để biết thêm thông tin về các bậc CPA và các quốc gia mà chúng tôi chấp nhận thanh toán cho việc giới thiệu khách hàng. Đối với các giao dịch Chia sẻ lợi nhuận và Phí cố định, vui lòng liên hệ với nhóm quản lý quan hệ đối tác.

add

Kế hoạch trả thù lao của OANDA hoạt động như thế nào?

Chúng tôi có một trong những kế hoạch thanh toán Chi phí cho mỗi lần thu nhận khách hàng (CPA) cạnh tranh nhất trong ngành giao dịch sử dụng đòn bẩy. Chúng tôi trả tiền cho bạn cho mỗi nhà giao dịch đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của công ty con mà họ đã ký hợp đồng. Nhà giao dịch đủ điều kiện là người mở tài khoản giao dịch với OANDA và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Những yêu cầu này bao gồm nạp tiền và tùy thuộc vào quốc gia cư trú của họ và công ty con OANDA mà họ đã ký hợp đồng, số lượng giao dịch tối thiểu. Tiền hoa hồng của bạn sẽ được tính cho tháng mà khách hàng đáp ứng tiêu chí này lần đầu. Xin lưu ý rằng tiền hoa hồng sẽ thay đổi phụ thuộc vào quốc gia cư trú của khách hàng và công ty con OANDA mà họ đã ký hợp đồng. Bạn có thể xem chi tiết đầy đủ về kế hoạch trả thù lao của chúng tôi trên trang Kế hoạch trả phí hoa hồng.

add

Làm thế nào tôi có thể liên hệ với Đối tác OANDA để biết thêm thông tin?

Chỉ cần gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ partners@oanda.com với bất kỳ câu hỏi nào mà bạn không tìm thấy trong phần Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn đã có tài khoản với Đối tác OANDA, vui lòng liên hệ trực tiếp với người quản lý đối tác của bạn.

ĐĂNG KÝ

add

Tôi có thể đăng ký ở đâu và bằng cách nào?

Chỉ cần điền vào biểu mẫu đăng ký để đăng ký tài khoản với Đối tác OANDA. Khi bạn đã gửi biểu mẫu hoàn chỉnh, người quản lý đối tác sẽ xem xét biểu mẫu đó và liên hệ với bạn. Bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu để tài khoản của bạn được phê duyệt và sau khi hoàn tất thành công, bạn đã sẵn sàng bắt đầu quảng bá OANDA.

add

Việc trở thành thành viên có mất chi phí không?

Bạn sẽ không mất chi phí hoặc phải trả phí hàng tháng khi trở thành thành viên của chương trình Đối tác OANDA. Việc tham gia là hoàn toàn miễn phí.

add

Ai có thể tham gia?

Các công ty và cá nhân từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia chương trình của chúng tôi.

YÊU CẦU

add

Tôi có cần phải có một trang web để quảng bá OANDA không?

Có. Tất cả các công ty con của OANDA đều là các công ty được quản lý và các đối tác tiếp thị chỉ được phép quảng bá thương hiệu của chúng tôi trên các trang web đã được chúng tôi phê duyệt trước bằng cách sử dụng các tài liệu đã được phê duyệt trước của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ nguồn lưu lượng truy cập nào khác mà bạn muốn hỏi chúng tôi thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ partners@oanda.com.

add

Làm thế nào để trang web của tôi được phê duyệt cho chương trình?

Nội dung trang web của bạn phải mang tính:

 • Công bằng
 • Cân bằng
 • Không gây hiểu lầm
 • Không đưa ra bất kỳ lời khuyên giao dịch nào
 • Hướng đến đối tượng phù hợp với chúng tôi
add

Tôi cần cung cấp những giấy tờ nào?

Tất cả các cơ quan quản lý yêu cầu chúng tôi xác minh danh tính của tất cả những người đăng ký, vì vậy chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi những giấy tờ sau:

 • Đối với cá nhân - bằng chứng về danh tính xác nhận tên, ngày sinh và địa chỉ cư trú của bạn.
 • Đối với công ty - thông tin chi tiết bao gồm giấy chứng nhận thành lập công ty, mã số công ty và địa chỉ kinh doanh, cùng với bằng chứng về thông tin chi tiết ngân hàng của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần xem sổ đăng ký chính thức của bạn gồm các cổ đông nắm giữ trên 25%, cũng như giấy tờ tùy thân của họ.

Người quản lý đối tác của bạn sẽ trao đổi với bạn nếu cần thêm tài liệu.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi liên tục giám sát mọi trang web trong chương trình của chúng tôi, và người quản lý đối tác của bạn sẽ làm việc với bạn để đảm bảo rằng nội dung trên trang web của bạn phù hợp với các quy tắc của chúng tôi.

Đăng ký thông qua biểu mẫu đăng ký và đưa vào biểu mẫu đó thông tin về trang web của bạn. Hoặc nếu bạn đã là đối tác, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ partners@oanda.com cùng với thông tin chi tiết về trang web được đề xuất của bạn.

QUẢNG BÁ OANDA

add

Làm thế nào để quảng bá OANDA?

Khi trang web của bạn được nhóm tuân thủ của chúng tôi phê duyệt, các liên kết theo dõi sẽ được kích hoạt và bạn có thể bắt đầu giới thiệu lưu lượng truy cập. Bạn có thể chọn trong số nhiều công cụ tiếp thị khác nhau của chúng tôi và triển khai các công cụ này trên trang web của bạn.

add

OANDA cung cấp những công cụ tiếp thị nào?

Nhóm quảng cáo tại OANDA đã tạo ra các biểu ngữ và trang đích hấp dẫn để đảm bảo chiến dịch tiếp thị của bạn được tối ưu hóa cho khả năng chuyển đổi cao nhất. Để xem các công cụ tiếp thị khác nhau của chúng tôi, hãy đăng nhập và chuyển đến menu Công cụ tiếp thị.

add

Tôi có thể quảng bá OANDA ở bất kỳ quốc gia nào được không?

Không. Vì lý do quy định, bạn chỉ có thể quảng bá OANDA ở Hoa Kỳ và các quốc gia được liệt kê trong danh sách quốc gia PDF cho công ty con của OANDA mà bạn đã ký hợp đồng. Bạn có thể phải ký hợp đồng với nhiều công ty con của OANDA (và do đó đồng ý với nhiều điều khoản và điều kiện) để có được phạm vi quảng bá cho tất cả các quốc gia mà bạn muốn quảng bá OANDA. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi theo địa chỉ partners@oanda.com.

add

Với vai trò là một đối tác, tôi sẽ được OANDA hỗ trợ như thế nào?

Chúng tôi sẽ có một người quản lý đối tác chuyên trách cho từng đối tác tiếp thị của chúng tôi. Người quản lý đối tác của bạn có thể tư vấn về các công cụ tiếp thị có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất dựa trên nhu cầu riêng của bạn. Người quản lý đối tác có thể giải thích các tính năng của nền tảng, bao gồm trang tổng quan và báo cáo hiệu suất, đồng thời sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể có của bạn.

add

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu" và yêu cầu đổi mật khẩu. Nếu cách này không đạt được kết quả, vui lòng gửi email đến partners@oanda.com.

THEO DÕI VÀ BÁO CÁO

add

Làm thế nào OANDA sẽ nhận ra khách hàng do tôi giới thiệu?

Mỗi đối tác tiếp thị được cấp một Mã đối tác duy nhất khi đăng ký.

Chúng tôi đưa Mã này vào liên kết theo dõi mà bạn có thể tìm thấy trong phần Công cụ tiếp thị trong tài khoản của mình và liên kết này có thể được triển khai trên trang web của bạn. Khi người dùng nhấp vào biểu ngữ hoặc liên kết theo dõi trên trang web của bạn, cookie sẽ được thả vào máy tính của họ. Cookie này sẽ cho chúng tôi biết rằng khách hàng tiềm năng đã được bạn giới thiệu.

add

OANDA theo dõi khách hàng tiềm năng trong bao lâu?

Khi khách hàng tiềm năng nhấp vào biểu ngữ OANDA hoặc liên kết, cookie sẽ được thả vào trình duyệt của họ. Sau đó, bất kỳ đăng ký nào trong khoảng thời gian xác thực 30 ngày sẽ được ghi lại, trừ khi người dùng xóa cookie trình duyệt của họ. Cookie được đặt lại mỗi khi khách hàng tiềm năng nhấp vào liên kết của đối tác tiếp thị.

add

Tôi có thể truy cập báo cáo hiệu suất của mình được không?

Có, bạn có thể truy cập báo cáo hiệu suất của mình trên nền tảng sau khi tài khoản của bạn được phê duyệt.

add

Tại sao tôi không thấy hoạt động gần đây của mình trong báo cáo?

Dữ liệu trong nền tảng được cập nhật hàng ngày. Nếu bạn không thấy hoạt động gần đây, vui lòng liên hệ với người quản lý đối tác của bạn.

THANH TOÁN

add

OANDA có các phương thức thanh toán nào?

Bạn có thể chọn thanh toán bằng:

 • Chuyển khoản ngân hàng
 • Neteller
 • Skrill

Vui lòng liên hệ với người quản lý đối tác để kích hoạt phương thức ưu tiên trên tài khoản của bạn.

add

Vui lòng cho biết tần suất thanh toán của OANDA?

Chúng tôi trả tiền hoa hồng hàng tháng, trong tháng sau tháng tiền hoa hồng được tạo. Chúng tôi sẽ thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng đôi khi có thể có sự chậm trễ.

add

Có khoản thanh toán tiền hoa hồng tối thiểu không?

Có. Nếu số dư tiền hoa hồng của bạn dưới 250 USD trong một tháng cụ thể, chúng tôi sẽ chuyển số tiền này sang số dư của tháng tiếp theo.

add

Tại sao tôi không nhận được thanh toán?

Có thể có một số lý do khiến khoản thanh toán của bạn không được xử lý:

 1. Thông tin ngân hàng của bạn không được cập nhật hoặc không chính xác, vui lòng đảm bảo thông tin đó được cập nhật
 2. Ngưỡng 250 USD chưa được đáp ứng và do đó khoản thanh toán sẽ chuyển sang đợt thanh toán của tháng tiếp theo
 3. Có thể đã xảy ra sự cố khi gửi khoản thanh toán vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp này, người quản lý quan hệ đối tác của bạn sẽ liên hệ để thảo luận

Bạn đã sẵn sàng giới thiệu khách hàng và bắt đầu kiếm tiền chưa?